Ewolucyjna rola Projektora

Jedynym czynnikiem zdolnym kształtować przyszłość ludzkości są Projektorzy oraz ich naturalna zdolność do wskazywania właściwej drogi. Stają się oni substytutem dla tego, co kiedyś określane było jako “częstotliwość tła” – ta nieuchwytna siła, która umożliwiała wszystkim wspólne działanie. Kiedy ta tajemnicza częstotliwość tła zanika, rola Projektora staje się pełni widoczna i nabiera znaczenia.

Homo Sapiens in Transitus

Human Design oferuje wyjątkowe spojrzenie na proces ewolucyjny, gdzie prawie 80% populacji ludzkiej to typy energetyczne. W tej dominującej grupie wyróżniają się Generatorzy (67%) oraz Manifestorzy (9%), którzy razem stanowią praktycznie trzy czwarte wszystkich ludzi. Oznacza to, że typy energetyczne odegrały kluczową rolę w kształtowaniu dziejów tzw. ery człowieka 7-centrowego, który był dominującą formą ludzkiego przejawiania się w świecie niemal do końca XVIII wieku. Wszyscy narodzeni po 1781 roku reprezentują już nową formę istnienia. Wówczas pojawiły się istoty posiadające dziewięć centrów, a to, co jest dla nich charakterystyczne, to sposób funkcjonowania, który jest zupełnie unikalny dla każdego z osobna. Określa się ich mianem Homo Sapiens in Transitus. Jednak, zgodnie z samą nazwą, jest to jedynie forma przejściowa.

Reprezentujemy więc, jako współczesne istoty ludzkie, przejściowy etap ewolucyjny, swoisty pomost pomiędzy przeszłością a przyszłością. Nasza forma nie jest stała i tak, jak to miało miejsce przeszło dwa wieki temu, dąży do przekształcenia się w coś zupełnie nowego.

Ewoluująca pozycja typu Projektora w hierarchii systemu Human Design

Projektorzy reprezentują od 22% do 23% populacji. W czasach przed pojawieniem się istoty o dziewięciu centrach, to Manifestorzy pełnili dominującą rolę liderów kształtujących cywilizację i dzieje ludzkości.  Jednak obecnie, w erze dziewięciu centrów ten punkt ciężkości wyraźnie przesuwa się w stronę Projektorów, to oni stopniowo zdobywają wiodącą pozycję w hierarchii typów Human Design. To, co stanowi o ich charakterze, i co zarazem sprawia, że są elementarnym ogniwem w rozwoju ku prawdziwej naturze człowieka, w sensie jednostkowym, jak i globalnym, to ich unikalne podejście do wykorzystywania energii. Ta naturalna umiejętność mądrego ukierunkowania i czerpania z zasobów energetycznych jest zarazem wielkim dobrodziejstwem Projektora, ale też jego przekleństwem, bowiem jako not-self nie potrafią wykorzystać korzyści płynących z bycia Projektorem.

Obecna epoka stawia przed Projektorem istotne wyzwanie, aby przyjął przyrodzoną mu rolę przewodnika. Nie lidera w tradycyjnym sensie, który przywodzi na myśl charyzmatycznego przywódcę porywającego swoich wyznawców, ale raczej jako istoty wskazującej innym właściwą formułę ich manifestacji w świecie. To co fascynujące, to sposób funkcjonowania aury Projektora, która skupia się i koncentruje na drugim człowieku. W sposób absolutny. To owa zdolność skupienia daje mu wyjątkową moc rozpoznawania esencji drugiej istoty. Projektor nie kieruje swojej uwagi na siebie, co stanowi jeden z dylematów przed jakimi musi stanąć w dążeniu poprzez własną strategię. Ważne jest, aby Projektorzy w drodze wybudzania własnej świadomości zyskali zdolność rozpoznania tego, co należy do nich samych i oddzielenia od tego, co w sensie energetycznym otrzymują poprzez otoczenie.

Wyjątkowy dostęp do potencjału energetycznego

To, na czym skupiają uwagę Projektorzy, to istota twojej tożsamości, co często prowokuje ciąg reakcji, a w konsekwencji rozpoznanie. Projektorzy nie poszukują aktywnie energii innych, lecz są zaprojektowani w taki sposób, że – jak żaden inny typ human design – mają do niej przejrzysty dostęp. Ich rola polega na głębokim zrozumieniu, gdzie i jak należy tę energię wykorzystywać. I w tym sensie, posiadają niezwykłą przewagę w hierarchii, niczym szamani nadający kierunek egzystencji plemienia. Ze względu na tak skoncentrowaną aurę, naturalnie “zapraszają” innych – znajdujących się w obrębie ich przestrzeni – do otwartości. Co sprawia, że uniknięcie wpływu otaczających ich sił warunkujących staje się wręcz niemożliwe.

Dla Projektorów, których strategia zamyka się w nakazie: „Czekaj na zaproszenia” kluczowe jest otrzymywanie „formalnych” zaproszeń do danych sytuacji oraz zdolność do oceny, czy te zaproszenia są zgodne z ich wewnętrznym autorytetem. Unikalna strategia Projektora wskazuje na naturalną potrzebę szacunku. Szacunku, na który zasługuje. Żądanie go od innych nigdy nie powinno być dla Projektora przedmiotem kompromisu. Osoby o tym typie powinny zachować zdecydowaną ostrożność w relacjach, które nawiązują, ponieważ jakość podjętych interakcji ma bezpośredni wpływ na samopoczucie i kondycję psychiczną Projektora.

Esencja bycia Projektorem nie oznacza jedynie przyjmowania warunkowania, otrzymywanego z zewnątrz. To akceptacja, która ma moc generowania, motywowania i kształtowania ich procesu. Nie oznacza to, że prorektorzy są zależni od kogoś lub czegoś, lecz raczej stworzeni do życia w środowisku, w którym energia jest dostępna. To właśnie istota zaproszenia. Jeżeli Projektorzy zaufają sile swojej aury i podążą za identyfikacją wewnętrznego autorytetu, będą niczym magnes przyciągać uwagę, uznanie oraz właściwe zaproszenia do energii, która czeka na rozpoznanie i ukierunkowanie.

Aura Projektora: Koncentracja i absorbcja

Podczas procesu odkrywania samego siebie jako Projektora, kluczowym krokiem w złagodzeniu ciężaru związanego z przyszłą podróżą jest odrzucenie wszelkich myśli o natychmiastowej satysfakcji. To proces, który wymaga czasu i zaangażowania. A także otwartości na naukę, niezbędną w drodze do zrozumienia głębi zakorzenionych we własnym życiu uwarunkowań.

W tym kontekście Projektorzy to urodzeni uczniowie, stojący zarazem w roli przewodników. Właściwe bowiem zrozumienie zasad gry, a jest to możliwe jedynie poprzez głębokie spojrzenie w istotę ograniczeń własnej jaźni, prowadzi do zyskania mocy, która stanowi potencjał sukcesu. Pomyślne uwieńczenie procesu rozpoznania siebie i własnej roli, którego kwintesencją jest pozbawione egoizmu, transpersonalne i otwarte na drugiego doświadczenie, musi być zbudowane na zdrowych relacjach i właściwym zrozumieniu zarówno ze strony Projektora, jak i osoby, na której koncentruje on swoją uwagę.

Dzieciństwo i dojrzewanie Projektora, winno być nasycone zachętą do nauki, zwłaszcza w obszarach, które budzą szczególne zainteresowanie dorastającego człowieka. Projektor to typ w charakterystyce Human Design, którego obecność w świecie wyznacza moc i cel, jakim jest rozpoznawanie i opanowywanie systemów, a to niesie ze sobą ogromny potencjał. Odpowiednia motywacja i właściwe środowisko mogą te zdolności w pełni uwolnić.

Zatem wielką odpowiedzialnością rodziców dzieci, których bodygraph wskazuje typ Projektora, jest odpowiednie kształtowanie i wzmacnianie w nich tego potencjału, poprzez zapraszanie ich do różnych działań. Takie dzieci szczególnie cierpią, gdy są poddawane tresurze czy wychowaniu, którego intencją jest ukształtowanie typowego  Manifestatora. To błąd, który może wpływać druzgocąco na dojrzewającą konstrukcję. Nie należy ulegać również pokusie zhomogenizowanego systemu, który narzuca rodzicom iluzję zunifikowanego modelu z obietnicą sukcesu dla wszystkich. Dla Projektora jakiekolwiek narzucanie i pętanie ich wewnętrznego głosu, otrzymywanie poleceń co do tego, co robić, jest wyjątkowo niekomfortowe. Podążanie za naturalnymi zdolnościami, poprzez otwieranie przed dzieckiem nowych wrót, za którymi czekają potencjalne zaproszenia – to właściwa droga wychowania, które nie narzuca autorytetu z zewnątrz, ale jest formą towarzyszenia w odkrywaniu własnych ścieżek, które pozwolą rozwijać, doskonalić i prowadzić do rozkwitu świadomości.

Czekać na rozpoznanie i zaproszenie

O ile wcześniej to Manifestatorzy wiedli prym w kreowaniu geopolitycznej rzeczywistości, współcześnie zauważalny jest wzrost liczby polityków, którzy są Projektorami, a jednocześnie pełnią kluczowe role w swoich krajach. Ci politycy zazwyczaj wyróżniają się umiejętnością udzielania szczegółowych odpowiedzi na pytania, ponieważ sumiennie przygotowują się do każdego zadania i za istotę swej strategii uznają zrozumienie otaczającej rzeczywistości. Ich zdolność do zrozumienia drugiej strony sprawia, że mogą okazać się bardzo skuteczni w kontekście politycznym.

Poznanie poprzez dążenie do nieustannego pogłębiania wiedzy wymaga zaangażowania niczym skrupulatna nauka gry na instrumencie, czy precyzyjne studiowanie ludzkiej anatomii, którą poznać muszą adepci nauk medycznych. Odkrywanie kolejnych akordów własnej świadomości i zanurzanie się głębiej i głębiej w kolejne warstwy dźwięków człowieczej natury, sprawia że Projektor staje się silniejszy w rozpoznawaniu swoich umiejętności. Tym samym zyskuje jego ogólna kondycja na poziomie psyche i ciała. Jeśli tak ukształtowany Projektor, cierpliwie i bez frustracji podda się własnej strategii, będzie zdzwiony ile istotnych zaproszeń pojawi się w jego życiu. Bycie rozpoznanym oznacza tyle, że druga osoba dostrzega potencjał roli Projektora. Jednakże, aby w pełni wykorzystać tę moc, a zarazem zapewnić sobie poczucie pełni w życiu, konieczne jest oczekiwanie na zaproszenie. A kiedy to się pojawi, umiejętne rozpoznanie, czy to zaproszenie jest dla nas właściwe i zgodne z naszym wewnętrznym autorytetem.

Tekst na podstawie słów Ra Uru Hu – “Human Design Journal ” grudzień 2009 r

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
1
Not Sure
0
Silly

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *