Drogi odbiorco,

W terminie ok 5 dni roboczych zostanie Ci nadesłany chart oryginalny w wersji pochodzącej z oryginalnego oprogramowania Jovian Archive wersja PRO, oraz egzemplarz naszego tłumaczenia opatrzonego rozszerzonym komentarzem, jeśli taki zamówiłeś/łaś, lub wyjaśnieniem audio, jeśli taki był Twój wybór.

Zanim przystąpisz do lektury pozwalam sobie na kilka słów wyjaśnienia jak czytać naszą interpretację, sekcja po sekcji:

  • Dane personalne i daty

Zawierają wyszczególnienie Twojego typu (generator, manifestujący generator, projektor, manifestor, reflektor), profilu (1. detektyw 2. pustelnik 3. męczennik 4. oportunista 5. heretyk 6. wzór). Pierwsza cyfra oznacza osobowość, czyli świadomy siebie fragment człowieka. Działa on i postrzega na zasadzie “tak, to ja, wiem, że to robię”. Narodziny osobowości tożsame są czasowo z narodzinami fizycznymi, czyli wyjściem z łona matki (niezależnie od sposobu wydostania się z tego łona). Druga cyfra oznacza tzw. design, czyli część nieświadomą człowieka, pokrywającą się w dużym stopniu z instynktem, inni wiążą ją bardziej z obszarem boskim, zdania są podzielone. Jej przejawienie się w życiu opatrzone jest świadomością w rodzaju “życie mi to robi, ludzie tacy są, los mnie doświadcza, to wina środowiska”. Jest to jednak nadal nasza własna aktywność. Rozpoznanie tego zauważenie pozwala wykroczyć w dużym stopniu poza determinizm i poczucie niemocy.

Odsyłamy do naszego kanału AtlasHD na YouTube, gdzie znajduje się kilka filmów przybliżających te najogólniejsze informacje na temat typów i profili.

You Tube – AtlasHD

Oprócz tego sekcja ta podaje typową dla danego typu strategię życiową i symptom działania autodestrukcyjnego (np. reagować – frustracja) – więcej informacji podajemy również na filmach.

  • Druga sekcja zawiera informację na temat krzyża inkarnacyjnego.

Jest to tendencja wykształcona w systemie człowieka w wyniku skrzyżowania pozycji słońca i ziemi w dniach narodzin fizycznych i “wewnętrznych”, czyli na 88 dni przed narodzinami. Tendencja oznacza uparte ładowanie się człowieka w pewną powtarzalną lub obsesyjną sytuację aż do rozpoznania w niej własnej mocy i świadomego jej zaakceptowania.

  • Demonstrowane po drodze wykresy mandali,

pokazują lokalizację planet w zodiakach dla obu części narodzin – świadomych i nieświadomych. Jednocześnie opis pod pierwszą mandalą zawiera charakterystykę działania centrów energetycznych ukazanych na rysunku w formie kolorowych lub białych figur geometrycznych. Figura kolorowa (zdefiniowana) oznacza, że u danej osoby to centrum energetyczne (czakram) działa na zasadzie emanacji, czyli yang. Figura biała (otwarta) oznacza, że takie centrum działa na zasadzie rezonansu, zatem yin. Błędem jest myślenie, że centrum białe jest pozbawione mocy. Posiada ono moc przestrzeni, słuchania, reagowania, rezonansu, wzmacniania i rozpraszania. Yin to też energia.

  • Sekcja ta zawiera demonstracje graficzną i krótki opis charakterystyki działania obszaru świadomego (osobowości) i nieświadomego (design).
  • I-ching, będący następną częścią chartu, opisuje kolejno świadome (osobowość) i nieświadome (design) tendencje (ziarna potencjałów zachowań) mogących się ujawnić albo w formie tego jak się zachowujesz, albo tego jak postrzegasz zachowania innych i świat.
    Górna część notki oznacza tendencję silniej uświadomioną (nawet jeśli to design – instynkt), dolna oznacza cień, czyli obszar pozostający w strefie lęku, a zatem właściwości wypartych i mutujących w zachowania destruktywne, co nie znaczy, że bezużyteczne. Strzałka w dół i dolna część notki demonstrują też w jaki sposób przejawiają się emocje, których głównym zadaniem jest przejawić się w stanie surowym, nieprzerobionym świadomością i w takim stanie jako paliwo działania te emocje najwyraźniej mają być zaakceptowane i użyte.