Rave New Year

22 stycznia opuściliśmy Bramę Ograniczeń, będącą ostatnim etapem przygotowań do wejścia w nowy cykl doświadczeń. Wraz z nadejściem Słońca do Bramy 41 rozpoczął się Nowy Rok Rave.

Wykorzystanie efektywnie czasu poprzedzających ten moment tygodni, skupienie się na prawdzie dotyczącej naszych ograniczeń i ich osobistym zaakceptowaniu, przygotowało nas na kolejne odrodzenie oraz szansę na transformację w kierunku wzrostu. Rozwój jest inherentny w logice cyklu, gdzie żadna forma nie jest wieczna, lecz przypisana do pewnego okresu czasu. Wszechświat jest nieskończonym tańcem powtarzających się wzorców, zamykających się w cyklach narodzin i śmierci. Podobnie jak człowiek i jego doświadczenia. Zakończenie jednej formy oznacza jednocześnie początek nowej, otwierając nowe źródło energii i potencjału zmiany.

Przejście przez Bramę 41 symbolizuje inaugurację Nowego Roku według systemu Human Design. Jej energia jest niezbędna do rozpoczęcia nowego etapu, także na poziomie genetycznym. Pozwala to na szacunek dla nadziei związanych z nowymi możliwościami, badanie doświadczeń oraz obserwację, jak marzenia ewoluują w miarę ich spełniania. Energia ta skłania nas do postrzegania wizji lepszej przyszłości jako źródła transformacji, wykorzystując umysł jako płodne pole kreatywności, na którym rozwijają się ambitne plany i wielkie marzenia.

Wzrost i ewolucja zachodzą poprzez spełnianie. To spełnienie następuje poprzez adekwatne działanie, zgodne z najgłębszą wiedzą o sobie, naszą wewnętrzną prawdą. Przemiana formy inicjowana przez energię Bramy 41 może prowadzić do doświadczeń, które wzbogacają indywidualną podróż w nauce, ewolucji i przekształceniu.

Brama 41 odgrywa kluczową rolę w zbiorowej energii ludzkości, stanowiąc punkt wyjścia dla drogi opartej na doświadczeniu. Inicjuje ona cykliczne zasiewanie ziarna, które kiełkuje w zbiorowym pragnieniu postępu i wzrostu, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym.

W kontekście indywidualnym Brama 41 jest głęboko związana z emocjami pożądania i tęsknoty, niosąc ze sobą presję doświadczania i pragnienia nowych przeżyć. Te silne emocje napędzają marzenia, dostarczając motywacji do inicjowania i rozpoczynania procesu manifestacji. Jednak ciągła tęsknota i oczekiwanie mogą czasem prowadzić do niezadowolenia i frustracji, zwłaszcza gdy realizacja marzeń ugrzęźnie na poziomie iluzji. Dlatego równowaga między realizmem a fantazją, a także między własnymi pragnieniami a rzeczywistością, stanowi klucz do prawdziwego spełnienia w podejmowanych krokach.

Prozaiczne więc życzenia na ten Nowy Rok… Doceniajmy to, co mamy, jednocześnie starając się o więcej…

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *