Co to jest Human Design – Dokąd zmierza Ludzkość ?

Jeśli interesuje Cię dokąd wg. Human Design zmierzamy, zapraszam na prelekcję Tomasza Truszkowskiego.

Czym jest Human Design?

HD jest systemem, Ra Uru Hu nazywał go nawet nauką, która będzie rozwijana w procesie kolejnych zachodzących na świecie i w człowieku zmian. To sposób na to, abyśmy uzyskali wiedzę o sobie. O tym, jak z punktu widzenia energii jesteśmy skonstruowani i przede wszystkim, co odróżnia nas od innych ludzi.

Po co nam Human Design?

Świat, w którym żyjemy sprawia, że coraz bardziej się do siebie upodabniamy, globalizacja i konsumpcyjny model życia sprawia, że nasze myślenie coraz bardziej się unifikuje. Tymczasem, każdy z nas jest inny, i ma takie miejsca w swojej konstrukcji, które są unikalne tylko dla niego. Właśnie w tych przestrzeniach, na skutek ciągłego fałszowania ich brzemienia w symfonii zunifikowanych dźwięków, jest odczuwany brak.

Wiele stref naszego życia charakteryzuje kłamstwo. Fałsz i przykrywanie kolejnych obszarów życia coraz to nowymi warstwami kłamstw na temat nas samych, tego co potrafimy i tego, czego pragniemy – jest udziałem każdego człowieka, który wchodzi w interakcje z innymi i próbuje odnaleźć się we współczesnym systemie społecznym. Wbrew sobie lub nawet nieświadomi tego fałszu, nieustannie wchodzimy w rolę, która jest nam obca. Im bardziej w to wchodzimy, tym dalej jesteśmy od wiedzy o samym sobie. System Human Design pokazuje, gdzie takie uwarunkowania potrafią się zmagazynować, wskazując nam Centra. Łącząc wiele źródeł wiedzy – wiedzę astrologiczną, iching, system czakr, fizykę kwantową – wprowadza coś, co nazywa się kanałem. Zależności między elementami, wyróżnionymi w wykresie human design, składają się na unikalny obraz każdego z nas. Każdy z nas ma bowiem niepowtarzalną, swoistą tylko dla niego konstrukcję. System HD pozwala odkryć to, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, jako indywidualne istoty zanurzone w rzeczywistości.

Na obraz każdego człowieka składają się zarówno elementy materii określane jako forma, która jest bazą naszej konstrukcji w sensie fizycznym, energia, która w momencie naszych narodzin zyskała znamienny wymiar na tle energii wszechświata. Jest też w nas pewien pierwiastek boski, przez niektórych określany jako dusza. Jeśli te wszystkie elementy zgrają się w sposób harmonijny w naszym życiu to mamy do czynienia z tzw. przepływem, swobodnym – bez ciśnienia i naporu – następowaniem zjawisk i zdarzeń.

System Human Design pozwala odkryć to, co stanowi o naszej wyjątkowości

Do tego właśnie niezbędne jest wykonanie wykresu i jego właściwa interpretacja. HD pozwala bowiem wydobyć to, co jest w nas odrębne, i co gwarantuje nam spokój i satysfakcjonującą egzystencję zgodnie z własną konstrukcją.

Prelekcja Tomasza Truszkowskiego część 2.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

Comments are closed.